Droga zaczyna się
w naszych kopalniach

Aktualności

17.09

Stanowisko Zarządu KKSM S.A. w upadłości likwidacyjnej

W nawiązaniu do publikacji medialnych po konferencji, która odbyła się w dniu 15.09.2014 r. w siedzibie KKSM Zarząd Spółki, który nie został na nią...

więcej

Giełda

Ostatnia zmiana: 2014-09-19 11:27:46, Kurs: 0.73

O grupie

Grupa DSS, w której jednostką dominującą są Dolnośląskie Surowce Skalne S.A., to największy krajowy producent kruszyw łamanych dla projektów infrastrukturalnych, w tym przede wszystkim do budowy dróg ekspresowych i autostrad. Grupa realizowała projekty dostawy mas mineralno-asfaltowych oraz betonu wyprodukowanych na bazie kruszyw z własnych kopalni. Grupa eksploatuje 4 złoża wysokiej jakości amfibolitu, migmatytu i dolomitu, których udokumentowane zasoby wynoszą ponad 385 mln ton. Produkcja kruszyw prowadzona jest w zakładach...

więcej

Raporty giełdowe

39/2014

Informacja o oddaleniu przez Sąd wniosku Syndyka masy upadłości...

37/2014

Informacja o złożeniu przez Syndyka masy upadłości spółki...

38/2014

Informacja o odmowie GDDKiA wypłaty Syndykowi masy upadłości...

36/2014

Zmiany w Radzie Nadzorczej i Zarządzie spółki zależnej KKSM

35/2014

Informacja o wszczęciu przez Sąd Apelacyjny w Krakowie procedury...

33/2014

Informacja o złożeniu przez zależną od Emitenta spółkę KKSM...

Nasze kopalnie

DSS - przelot nad kopalnią 'Piława Górna'

Dotacje na innowacje

więcej