Droga zaczyna się
w naszych kopalniach

Aktualności

03.11

Kopalnia w Piławie Górnej pracuje bez zakłóceń

Kopalnia w Piławie Górnej została ponownie uruchomiona. Zarówno transport drogowy jak i kolejowy odbywa się płynnie. Z każdym dniem zwiększamy ilość wysyłanych...

więcej

Giełda

Ostatnia zmiana: 2015-03-24 15:11:26, Kurs: 0.09

O grupie

Grupa DSS, w której jednostką dominującą są Dolnośląskie Surowce Skalne S.A., to największy krajowy producent kruszyw łamanych dla projektów infrastrukturalnych, w tym przede wszystkim do budowy dróg ekspresowych i autostrad. Grupa realizowała projekty dostawy mas mineralno-asfaltowych oraz betonu wyprodukowanych na bazie kruszyw z własnych kopalni. Grupa eksploatuje 4 złoża wysokiej jakości amfibolitu, migmatytu i dolomitu, których udokumentowane zasoby wynoszą ponad 385 mln ton. Produkcja kruszyw prowadzona jest w zakładach...

więcej

Raporty giełdowe

8/2015

Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych

7/2015

Informacja o uprawomocnieniu się postanowienia sądu o ogłoszeniu...

5/2015

Informacja o ogłoszeniu upadłości Emitenta

6/2015

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

4/2015

Informacja o złożeniu przez Emitenta wniosku o ogłoszenie...

3/2015

Informacja o postanowieniach Sądu Okręgowego w Warszawie wydanych...

Nasze kopalnie

DSS - przelot nad kopalnią 'Piława Górna'

Dotacje na innowacje

więcej