Droga zaczyna się
w naszych kopalniach

Aktualności

24.07

Po 140 latach zmarł KKSM...

więcej

Giełda

Ostatnia zmiana: 2014-07-24 17:00:00, Kurs: 0.72

O grupie

Grupa DSS, w której jednostką dominującą są Dolnośląskie Surowce Skalne S.A., to największy krajowy producent kruszyw łamanych dla projektów infrastrukturalnych, w tym przede wszystkim do budowy dróg ekspresowych i autostrad. Grupa realizowała projekty dostawy mas mineralno-asfaltowych oraz betonu wyprodukowanych na bazie kruszyw z własnych kopalni. Grupa eksploatuje 4 złoża wysokiej jakości amfibolitu, migmatytu i dolomitu, których udokumentowane zasoby wynoszą ponad 385 mln ton. Produkcja kruszyw prowadzona jest w zakładach...

więcej

Raporty giełdowe

32/2014

Informacja o negatywnym wyniku głosowania zgromadzenia wierzycieli...

31/2014

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów...

29/2014

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30...

30/2014

Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji

28/2014

Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki

27/2014

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz przekazanie...

Nasze kopalnie

DSS - przelot nad kopalnią 'Piława Górna'

Dotacje na innowacje

więcej