Droga zaczyna się
w naszych kopalniach

Aktualności

03.11

Kopalnia w Piławie Górnej pracuje bez zakłóceń

Kopalnia w Piławie Górnej została ponownie uruchomiona. Zarówno transport drogowy jak i kolejowy odbywa się płynnie. Z każdym dniem zwiększamy ilość wysyłanych...

więcej

Giełda

Ostatnia zmiana: 2014-12-19 17:00:00, Kurs: 0.37

O grupie

Grupa DSS, w której jednostką dominującą są Dolnośląskie Surowce Skalne S.A., to największy krajowy producent kruszyw łamanych dla projektów infrastrukturalnych, w tym przede wszystkim do budowy dróg ekspresowych i autostrad. Grupa realizowała projekty dostawy mas mineralno-asfaltowych oraz betonu wyprodukowanych na bazie kruszyw z własnych kopalni. Grupa eksploatuje 4 złoża wysokiej jakości amfibolitu, migmatytu i dolomitu, których udokumentowane zasoby wynoszą ponad 385 mln ton. Produkcja kruszyw prowadzona jest w zakładach...

więcej

Raporty giełdowe

52/2014

Informacja o złożeniu rezygnacji z funkcji członka zarządu...

51/2014

Informacja o umorzeniu postępowania upadłościowego Emitenta

50/2014

Informacja o postanowieniu Sądu Rejonowego w Kielcach o zmianie...

48/2014

Korekta skonsolidowanego raportu za trzeci kwartał 2014 roku

49/2014

Informacja o postanowieniu Sądu Okręgowego w Kielcach o uchyleniu...

47/2014

Informacja o postanowieniu Sądu prowadzącego postępowanie...

Nasze kopalnie

DSS - przelot nad kopalnią 'Piława Górna'

Dotacje na innowacje

więcej