Droga zaczyna się
w naszych kopalniach

Aktualności

11.08

Zapraszamy do lektury szesnastego numeru Biuletynu Grupy DSS

Zapraszamy do lektury szesnastego numeru Biuletynu Grupy DSS skierowanego do pracowników DSS i KKSM. Biuletyn DSS służy przekazywaniu najważniejszych informacji dotyczących...

więcej

Giełda

Ostatnia zmiana: 2014-08-29 16:36:32, Kurs: 0.29

O grupie

Grupa DSS, w której jednostką dominującą są Dolnośląskie Surowce Skalne S.A., to największy krajowy producent kruszyw łamanych dla projektów infrastrukturalnych, w tym przede wszystkim do budowy dróg ekspresowych i autostrad. Grupa realizowała projekty dostawy mas mineralno-asfaltowych oraz betonu wyprodukowanych na bazie kruszyw z własnych kopalni. Grupa eksploatuje 4 złoża wysokiej jakości amfibolitu, migmatytu i dolomitu, których udokumentowane zasoby wynoszą ponad 385 mln ton. Produkcja kruszyw prowadzona jest w zakładach...

więcej

Raporty giełdowe

36/2014

Zmiany w Radzie Nadzorczej i Zarządzie spółki zależnej KKSM

35/2014

Informacja o wszczęciu przez Sąd Apelacyjny w Krakowie procedury...

33/2014

Informacja o złożeniu przez zależną od Emitenta spółkę KKSM...

34/2014

Informacja o zmianie sposobu prowadzenia postępowania...

32/2014

Informacja o negatywnym wyniku głosowania zgromadzenia wierzycieli...

31/2014

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów...

Nasze kopalnie

DSS - przelot nad kopalnią 'Piława Górna'

Dotacje na innowacje

więcej