Droga zaczyna się
w naszych kopalniach

Aktualności

03.11

Kopalnia w Piławie Górnej pracuje bez zakłóceń

Kopalnia w Piławie Górnej została ponownie uruchomiona. Zarówno transport drogowy jak i kolejowy odbywa się płynnie. Z każdym dniem zwiększamy ilość wysyłanych...

więcej

Giełda

Ostatnia zmiana: 2015-09-09 15:00:00, Kurs: 0.02

O grupie

Grupa DSS, w której jednostką dominującą są Dolnośląskie Surowce Skalne S.A., to największy krajowy producent kruszyw łamanych dla projektów infrastrukturalnych, w tym przede wszystkim do budowy dróg ekspresowych i autostrad. Grupa realizowała projekty dostawy mas mineralno-asfaltowych oraz betonu wyprodukowanych na bazie kruszyw z własnych kopalni. Grupa eksploatuje 4 złoża wysokiej jakości amfibolitu, migmatytu i dolomitu, których udokumentowane zasoby wynoszą ponad 385 mln ton. Produkcja kruszyw prowadzona jest w zakładach...

więcej

Raporty giełdowe

18/2015

Informacja o zniesieniu dematerializacji akcji

17/2015

Wycofanie akcji Emitenta z obrotu na rynku regulowanym

16/2015

Informacja o sprzedaży przedsiębiorstwa Emitenta

15/2015

Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych

14/2015

Informacja o uprawomocnieniu postanowienia Sędziego komisarza w...

13/2015

Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych

Nasze kopalnie

DSS - przelot nad kopalnią 'Piława Górna'

Dotacje na innowacje

więcej