Droga zaczyna się
w naszych kopalniach

Aktualności

03.11

Kopalnia w Piławie Górnej pracuje bez zakłóceń

Kopalnia w Piławie Górnej została ponownie uruchomiona. Zarówno transport drogowy jak i kolejowy odbywa się płynnie. Z każdym dniem zwiększamy ilość wysyłanych...

więcej

Giełda

Ostatnia zmiana: 2015-07-01 15:02:52, Kurs: 0.18

O grupie

Grupa DSS, w której jednostką dominującą są Dolnośląskie Surowce Skalne S.A., to największy krajowy producent kruszyw łamanych dla projektów infrastrukturalnych, w tym przede wszystkim do budowy dróg ekspresowych i autostrad. Grupa realizowała projekty dostawy mas mineralno-asfaltowych oraz betonu wyprodukowanych na bazie kruszyw z własnych kopalni. Grupa eksploatuje 4 złoża wysokiej jakości amfibolitu, migmatytu i dolomitu, których udokumentowane zasoby wynoszą ponad 385 mln ton. Produkcja kruszyw prowadzona jest w zakładach...

więcej

Raporty giełdowe

12/2015

Informacja o wyniku postępowania przetargowego na nabycie...

11/2015

Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych

9/2015

Korekta raportu bieżącego nr 9/2015 z dnia 7 kwietnia 2015 r. w...

9/2015

Korekta do raportu bieżącego o numerze 9/2015 przekazanego do...

10/2015

Informacja o wyborze biegłego rewidenta

9/2015

Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej

Nasze kopalnie

DSS - przelot nad kopalnią 'Piława Górna'

Dotacje na innowacje

więcej