Droga zaczyna się
w naszych kopalniach

Aktualności

03.11

Kopalnia w Piławie Górnej pracuje bez zakłóceń

Kopalnia w Piławie Górnej została ponownie uruchomiona. Zarówno transport drogowy jak i kolejowy odbywa się płynnie. Z każdym dniem zwiększamy ilość wysyłanych...

więcej

Giełda

Ostatnia zmiana: 2015-01-29 15:00:00, Kurs: 0.30

O grupie

Grupa DSS, w której jednostką dominującą są Dolnośląskie Surowce Skalne S.A., to największy krajowy producent kruszyw łamanych dla projektów infrastrukturalnych, w tym przede wszystkim do budowy dróg ekspresowych i autostrad. Grupa realizowała projekty dostawy mas mineralno-asfaltowych oraz betonu wyprodukowanych na bazie kruszyw z własnych kopalni. Grupa eksploatuje 4 złoża wysokiej jakości amfibolitu, migmatytu i dolomitu, których udokumentowane zasoby wynoszą ponad 385 mln ton. Produkcja kruszyw prowadzona jest w zakładach...

więcej

Raporty giełdowe

2/2015

Informacja o powołaniu wiceprezesa zarządu Emitenta oraz o...

50/2014

Korekta - Informacja o postanowieniu Sądu Rejonowego w Kielcach o...

51/2014

Korekta - Informacja o umorzeniu postępowania upadłościowego...

1/2015

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015

53/2014

Informacja o złożeniu rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu...

52/2014

Informacja o złożeniu rezygnacji z funkcji członka zarządu...

Nasze kopalnie

DSS - przelot nad kopalnią 'Piława Górna'

Dotacje na innowacje

więcej